דוגמאות לעסקאות טיעון שהושגו על ידינו בתיקי נהיגה בשכרות

תיק מס' 1137-06-13 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 325 מיקרוגרם
העונש שהוטל - 5 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 8360-05-13 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - סירוב להיבדק
העונש שהוטל - 9 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 434-10-13 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 510 מיקרוגרם
העונש שהוטל - 7 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 1642-09-14 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 345 מיקרוגרם (נהגת צעירה)
העונש שהוטל - 6 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 1145-12-13 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 465 מיקרוגרם (נהג חדש)
העונש שהוטל - 8 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 5174-11-13 בית משפט לתעבורה אשקלון
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 945 מיקרוגרם
העונש שהוטל - 11 חודשים ו-25 יום שלילת רישיון
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 8721-05-13 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 295 מיקרוגרם
העונש שהוטל - 2 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 2030-02-14 בית משפט לתעבורה ת"א
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 465 מיקרוגרם (נהג חדש)
העונש שהוטל - 6 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 5687-02-14 בית משפט לתעבורה פ"ת
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 330 מיקרוגרם
העונש שהוטל - 4 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום
תיק מס' 2263-01-14 בית משפט לתעבורה אשדוד
כמות האלכוהול שיוחסה לנאשם - 425 מיקרוגרם
העונש שהוטל - 8 חודשי שלילת רישיון בניכוי חודש פסילה מנהלית
ראה גזר הדין
ראה כתב האישום

שתפו אותנו ברשת