נהיגה במהירות מופרזת - זיכוי

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי מחוז מרכז ביום 20.10.13 בתיק מספר 32702-10-12 אלון זלוף נגד מדינת ישראל זיכה בית המשפט את המערער מעבירה של נהיגה במהירות מופרזת אשר התבססה על מכשיר הדבורה.
בפסק דינו קבע בית המשפט כי בניגוד למכשיר הממל"ז שבו נקבעה חזקה שבעובדה לאמינותו של המכשיר לנוכח פסקי הדין הרבים שבדקו ובחנו מכשיר זה, למכשיר הדבורה טרם נקבעה חזקת אמינות שכזו, ולפיכך בכל תיק ותיק שבה המהירות מתבססת על מכשיר הדבורה חייבת התביעה להוכיח את אמינותו של מכשיר הדבורה באמצעות העדה של עדים מומחים.
במקרה הנדון התביעה לא עשתה כן ולא העידה עדים מומחים להוכחת אמינותו של מכשיר הדבורה, ולכן  יש מקום קבע בית המשפט לזכות את המערער מהאשמה המיוחסת לו.

לפסק הדין המלא: 

שתפו אותנו ברשת